Testimonials

I can highly recommend Alice as a translator from Swedish to English. She has done quite a few financial projects for us and has always delivered quality work. She was also our resident expert in 2018 when the new EU GDPR policies started streaming in. Alice is pleasant to work with, thorough, always on time and very professional.

Cindy Olsson
Project Manager, Fluid Translation AB

I highly recommend Alice as an expert Norwegian–English translator, especially in the field of finance. Her expertise is quite valuable in our handling of a large translation project for a litigation involving complex derivative transactions. Her translations are of high quality and require very little editing. Alice is a consummate professional — never missing a deadline, capable of taking on a lot of work with a short turnaround time, and most importantly, possessing excellent communication skills. It’s a pleasure to work with Alice, and I hope to maintain a long working relationship with her.

Young Lee
Project Manager, Tribeca Translations Inc.

Museet Kulturen behövde översätta sin årsredovisning, stadgar, projektbeskrivning samt registerutdrag från svenska till engelska som beslutsunderlag för en engelsk stiftelse som övervägde en donation till Kulturen. Översättningen som utfördes av David Friedman och Alice Klingener var en viktig del för att få donationen från England godkänd.

Kulturen, a museum in Lund, needed to translate its annual report, articles of association, project description, and register extract from Swedish to English as documentation for a UK charity considering a donation to Kulturen. The translation performed by David Friedman and Alice Klingener played an important role in getting the donation from the UK approved.

Carina Rundberg
Administrative Coordinator and Member Manager, Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige

Alice Klingener är sedan flera år en av våra mest anlitade och uppskattade översättare i språkkombinationen svenska till engelska. Hon är mycket kompetent och noggrann och levererar alltid högkvalitativa texter. Hennes omsorg om detaljer och hennes säkra stil är värdefull. Vi på Stratcore rekommenderar henne varmt!

Alice Klingener has been one of the Swedish to English translators we’ve used and appreciated the most for several years now. She is extremely competent and thorough, and she always produces high-quality work. Her attention to detail and her winning writing style are valuable to us. We at Stratcore heartily recommend her!

Ylva Forsberg
Managing Partner, Stratcore AB